Allmänna reglerKrav belagda på spelaren


● Det strängt förbjudet att skjuta på räddningsskolans kontorslokaler eller beträda avspärrat område.
● Tomt lopp och inga magasin i vapnen innan du beträder safezone, (detta gäller även pistoler).
● Skyddsglasögon måste alltid vara på i spelområdet.

● Varje spelare är skyldig att hålla sig till de krav som arrangören (arr) erlägger det specifika spelet/arrangemanget.

● Varje spelare är skyldig till att hålla sig till de tidsangivelser som eventet avser. (Spelare som inte närvarar vid spelets genomgång kommer inte tillåtas att delta i spelet)


Alla spelare behöver ta med sig:

• Träffduk
• Skyddsglasögon för airsoft
• Gul och röd armbindel

 

Alla spelare behöver skriva under att de har läst och förstått regelverket innan de tillåts spela.

SVENSK LAG GÄLLER

 

Vi tar inget ansvar för olyckor och skador på person eller egendom. Allt spel sker på egen risk, och du ansvarar för din egen säkerhet. Återbetalning av spelaravgiften utbetalas endast till SAR-medlemmar och vid enstaka fall vid kontakt med arrangör.

 

Kontakt/nödsituationer

Kontakt vid nödsituationer som INTE är livshotande: Christoffer Nidén Tel: 070782187, radiofrekvens: 155.500
Kontakt vid livshotande nödsituationer: tel. 112 (adress: RÄDDNINGSSKOLAN, OXHAGSVÄGEN 131, 195 95 Rosersberg)

 

 

Vid regelbrott

Vid regelbrott eller dylikt så har arrangören (arr) full rätt att;

 • Utdela en varning.

 

 • Avvisa personen ifrån platsen utan någon ersättning.

 

 • Stänga av personen ifrån framtida spel och arrangemang.

 

Beteende


• Vi uppmuntrar alla till gott uppförande, i slutändan är vi där för att ha roligt. Men skulle någon mot all förmodan uppmärksamma dåligt beteende hos en annan spelare så ta kontakt med arr. Vi vill inte på något sätt se spelare i argumentationer eller konflikter med varandra och båda parter räknas som lika ansvariga om detta uppstår, oavsett vem som startade.
 

o Exempel på dåligt uppförande:
§ Nedvärderande ordalag
§ Påpekande om dålig träfftagning
§ Allmänt tjafs och bråk

 


Skyddsutrustning


• Varje spelare måste ha skyddsglasögon godkända för airsoft för att få beträda spelområdet. Dessa måste ALLTID vara på i spelområdet.
 


Rekommendation


• Vid våra spel så förekommer det mycket pyroteknik, hörselskydd (proppar, kåpor etc) rekommenderas starkt.


• Det har hänt och händer lätt att tänderna tar stryk vid direktträff. Ha gärna skyddsutrustning som skyddar mot detta (tandskydd, meshmask, etc.).
 


Specifikt för banan


• Det är ABSOLUT FÖRBJUDET att skjuta på och mot räddningsskolans kontorslokaler.
• Det är förbjudet att beträdda avspärrad mark.
• Det är förbjudet att skjuta över vägen som delar banan (mer info på plats).
• Innan du beträder safezone så ska du ha tagit ur magasinet ur samtliga vapen och rensat pipan (skjut ut sista kulan i loppet).

 


Träfftagande


• Träff är alltid träff, är du osäker så är du träffad. Vid träff så ropa högt och tydligt träff/hit! Vifta med handen över huvudet och ta på dig din träffduk. Den som sköt dig ska få klar information om att du blev träffad.


• Allt som sitter fast till din kropp är träffyta. (ex. Keps/bonnie, ryggsäck, vapen, gopro mm.)


• Är du träffad så får du inte prata mer än att ropa efter sjukvårdare/medic.


• Bleedout är frivillig men max 5 minuter. Sedan måste du återvända till respawn.


• Obestridliga rikoschetter räknas inte som träff: OBS! rikoschetter ifrån granater (hand/40mm) räknas fortfarande som träff.


• Friendly fire RÄKNAS!


• Vi kommer även ha arr på banan som kontrollerar träfftagande genom att skjuta på spelare och se hur reaktionen är.
 


Skjutande


• Du måste ha uppsikt över vart du skjuter, dvs. inga ”rensningar med vapen bakom hörn utan att du ser allt du skjuter mot” (kolv mot axel brukar vara ett bra sätt att förhålla sig, men ingen regel i sig)


• Vid fönster som ligger från 2,3 m och nedåt från marknivå så får du endast skjuta ut med CQB-klassade vapen (detta för att någon som springer förbi fönstret inte ska få ta emot en träff innanför säkerhetsavståndet).


• Endast vapen i klassen CQB 1 och CQB 2 får brukas inomhus.


• ”Pangregel” finns inte. Det är upp till din motståndare om han/hon vill ta träff när de hör ”pang”.


• A4-regel gäller - Du får inte skjuta ut ifrån en öppning/glugg/springa etc. som är mindre än ett A4 papper/ark.-avstånd mot öppningen för att det fortfarande ska räknas som träff: cirka 20m (då räknas det som att skjuta in, vilket är tillåtet).


• Singelfire på alla vapen utom CQB 1, KSP och GBB vapen. Arr avgör vad som är KSP- (minst cirka 4kg)
Exempel på godkända vapentyper för KSP: RPK, M249, PKM, MG42, M240 etc. Exempel på ICKE godkända vapentyper för KSP: Krytac LMG, M27, M4/AK74 med boxmagasin.

• Max tillåtna RPS (rounds per second)- 22 rps.

TILLÄGG: Hagel får använda flerskottsinställning (dvs: 3/6-skott burst).

Vi använder oss av följande tabell när det kommer till säkerhetsavstånd/klasser (2020Tabellen), vi chronar med den kulvikt du spelar med och säk mäts i Joule!

Se aktuell trimtabell här: 2020tabellen.se/WEC

 

Sjukvårdare

 • Sjukvårdsregler skiljer sig mellan olika spelupplägg- se specifik regel för spel. Nedan följer allmänna regler;

 • Alla spelare kan heala

 

 • Skadad spelare och sjukvårdare kan bli träffade under sjukvårdsprocessen- detta räknas då som en vanlig träff.

 

 • Skadad spelare får prata igen när sjukvårdsprocessen har börjat, detta räknas ifrån att sjukvårdaren gjort en aktiv handling för att heala, att stå bredvid en skadad spelare räknas inte som en aktiv handling.

 

 • Man får ”dra” en skadad spelare upp till 5m med hjälp av den skadade spelarens egen kraft (handpåläggning), vid mer än 5m avstånd så får inte den skadade spelaren hjälpa till.

 

 • Man kan endast helas en gång per respawn. DVS. En spelare som blivit träffat och sedan healad har inte möjlighet till heal därefter utan måste återvända till respawn. Efter respawn så har man på nytt möjlighet till 1 heal.

 

 • Bleedout är frivillig men max 5 minuter. DVS en spelare kan välja att återvända till respawn när helst denne vill från att spelaren signalerat om träff till att 5 minuter har gått. Men när spelaren gjort detta val så försvinner möjligheten till heal.

Notering: Vid bruk av deathcards så måste spelaren stå kvar för att ge sin motspelare chansen att samla in ett deathcard- alternativt gå till denne spelaren och ge sitt kort.

 

 • Sjukvårdprocessen behöver endast ha påbörjats innan 5 minuter har gått för att den ska räknas. En spelare som blivit träffad och står i bleedout har möjlighet till heal fram till och med 4.59.

 

 

 • En healande spelare får inte bruka vapen under healingprocessen. DVS. En healande spelare får avbryta sitt sjukvårdsmoment och bruka vapen, men processen räknas som avbruten och timern för heal börjar således om. Bleedout-period för skadad spelare börjar också räknas från där den var senast- exempel: Spelare 1 blir träffad och står och väntar på heal under sin bleedout-period i 4 minuter. Spelare två genomför heal-process från 4 minuter och under 15 sekunder. Därefter avbryter spelare två denna process för att bruka sitt vapen. Spelare två har nu, från att processen avbrutits, 44 sekunder på sig att påbörja processen på nytt innan spelare 1 räknas som utslagen.

 


Pyro/granater


• Granater är i regel fritt fram att använda i den mängd man vill. Undantag gäller vid utfärdad risk för brandfara.


• Alla GAS-granater som är gjorda för airsoft i kommersiellt syfte är godkända. 

• Granater med flama (pyro): Endast EG67 tillåtna. Övriga granater måste godkännas av arrangör innan spel. TAG67 och liknande är förbjudna.


• Rökgranater är godkända att använda, men har ingen annan effekt än täckande.


• TRMR granater och/eller andra tyngre granater får endast kastas under knähöjd, och på ett sätt där ingen kan få den i huvudet (exempelvis nedför en trappa, som inte är tillåtet).

Endast .209 primer är tillåtet att använda i TRMR eller liknande granater.

9mm, flash etc. är förbjudet.


• Spränggranater som avger ljud dödar allt inom 5m och/eller hela rummet som granaten landade i. OBS: endast hårda skydd skyddar inom denna radie.
o Exempel på hårda skydd: betong och metalliska material (dörr, vägg)
o Exempel på lätta skydd (som inte skyddar mot en spränggranat): trä, plast (träpall mm.)


• Vid spränggranater som inte avger ljud utan skjuter ut kulor, så måste en kula som garanten avgett träffa spelaren. OBS: rikoschetter räknas fortfarande som träff ifrån granater.


• Mineringar med hjälp av granater får göras. OBS: får inte göras på något sätt där en spelare kan skadas (ex. granat som faller ovanför en dörr).


• AT/P-skott kan användas under spel. Dessa kan användas både mot mekaniserade- och urbana mål.
o Vid mekaniserade mål: Räckvidd upp till 60m, tydlig kontakt med föraren.
o Vid urbana mål: Tar hjälp av speldomare.

 


Fordon


• Spelfordon får i regel tas med men måste meddelas till arr innan spelet.

 

• Maxhastighet är 30 km/h

 

• Föraren är ansvarig för alla inom fordonet och i 5m radie runt det.

 

• Alla spelare måste respektera order kring säkerhet ifrån föraren oavsett lagtillhörighet. (ex. ”backa” mm.).


• Motspelare får inte vara närmare än 5m ifrån ett fordon i rörelse.


• All rutor fullt uppe eller fullt nere.


• Regler för att slå ut fordon tas vid det specifika spelet.

• Fordon med påslagna varningsblinkers räknas som utslaget/off-game och får inte beskjutas

 

• Vid utslagning av fordon har alla spelare FÖRUTOM föraren en 30 sekunder chans att ta sig ut. Om intet så räknas dessa också som utslagna utan chans till sjukvård. (Föraren räknas alltid som utslagen tillsammans med fordonet, vi reparation så healas också föraren per automatik).

 

• Utslaget fordon har 15 min frivillig bleedout.


• Reparation av fordon är 5 min handpåläggning.

 

• Fordonsminor kan förekomma och demonstreras på plats, specifika desarmeringsregler gås igenom för specifikt spel.

 

Drönare

• Drönare fungerar som spaningsmedel.

 

• Det är absolut förbjudet att skjuta på och/eller mot en drönare, detta gäller oavsett om den är i luften eller inte. Se drönaren som en UAV 5000m upp i luften.


• Drönare kan endast slås ut genom att slå ut operatören.


• Drönare får inte användas av utslagna spelare i ingame-syfte. Du kan alltså fortsätta flyga/filma/återvända drönaren men får inte använda dig av- eller ge andra spelare den information som drönaren ger dig i utslaget läge.

Övrigt

• Det är inte tillåtet att uppträda på ett sätt som kan uppfattas som att du är en utskjuten spelare. Ex. stå i en samlad skara av utskjutna spelare och prata för att vinna en fördel mot andra spelare.

177406146_10159952939262223_4938613940096859930_n.jpg

ADRENALIN

Community